SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

76.

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 6. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine, donosi

2. izmjene i dopune

Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu (Sl. novine PGŽ broj 40/20 i 25/21) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 1., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. Programa mijenja se i sada glasi:

"Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kn i financirat će se iz općih proračunskih prihoda."

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 363-02/20-01/44

URBROJ: 2107/02-01-21-6

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51250&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr