SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA PUNAT

91.

Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat, na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine, donosi

IZMJENU PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20) u članku 2. mijenja se iznos prihoda tako da umjesto iznosa „12..000,00 kn“ treba biti iznos od „8.000,00 kn“.

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51521&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr