SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA PUNAT

86.

Na temelju članka 90. i 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), članka 25. i 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2021. godinu (“Službene novine Primorsko goranske-županije“ broj 41/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2021.godine donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti
i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 11/17 i 23/20) u članku 1. stavku 1. mijenja se alineja 1. i 2. te sada glase:

„ - korištenje kredita do 31.3.2024. g. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja

- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.6.2024. g., a zadnja 31.12.2033. g.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/9

URBROJ: 2142-02-01-21-17

Punat, 21. prosinca 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med.,v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51521&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr