SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

103.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama(“Narodne novine” br.86/12,143/13,65/17 i 14/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za nezakonito
izgrađene zgrade u 2022. godini

Članak 1.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade koja su prihod Grada Malog Lošinja (30% od ukupno naplaćenog iznosa) i planirana su Proračunom u iznosu od 50.000,00 kn utrošiti će se za izradu VII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Ovaj Program se objavljuje u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu osam dana od dana objave.

KLASA: 400-06/21-01/01

URBROJ:2213/01-01-21-44

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr. med.vet., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr