SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

102.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18,9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu za nerazvrstane ceste, parkirališta,javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima sa zelenim površinama, javnu rasvjetu , građenje groblja i ostalih komunalnih građevina.

Ovim Programom prikazano u Tablici točka 1.2.3.4.obuhvaćene su građevine komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja, kojima se uređuju neizgrađeni dijelovi građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja, kao i rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 28.817.000,00 kn

od čega komunalni doprinos iznosi 8.567.000,00 kn, donacije 10.500.000,00 kn , vlastiti prihodi 250.000,00 kn i namjenski primici od zaduživanja 9.500.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program se objavljuje u "Službenim novinama PGŽ", a stupa na snagu 8 dana od objave.

Klasa: 361-02/21-01/07

Urbroj: 2213/01-01-21-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

 

Grad Mali Lošinj
Gradsko vijeće

Predsjednik

Dubravko Devčić, dipl. vet. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr