SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

100.

Temeljem članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 165.t.2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18, 9/21 i članka 2.Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture („Službene novine PGŽ“br. 38/17) na svojoj sjednici dana 20. prosinca 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, s 10 glasova „za“ donosi sljedeću

O D L U K U

1. Ovom Odlukom određuju se rokovi realizacije izgradnje komunalne infrastrukture do 01.06.2022. godine, a rok primopredaje dovršene izgradnje je 31.12.2022. godine.

2. Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da sklopi Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture iz točke 1. ove Odluke.

3. Ova se Odluka objavljuje u Službenim novinama Primorsko goranske županije i stupa na snagu osmog dana od objave.

KLASA: 360-01/21-01/18

URBROJ: 2213/01-01-21-7

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021

GRAD MALI LOŠINJ
Gradsko vijeće

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v .r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr