SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

96.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 20. prosinca 2021.godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom zabranjuje se izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja turističke sezone na području Grada Malog Lošinja, odnosno određuju se vrste radova, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ograničava i privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova.

Članak 2.

(1) Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke ograničavaju ili zabranjuju smatraju se svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

Članak 3.

(1) Na području Grada Malog Lošinja ne smiju se izvoditi građevinski radovi iz članka 1. ove Odluke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, sve dane, te u dane blagdana i 24. prosinca.

Članak 4.

(1) Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

3. građenje građevina, odnosno izvođenja radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu,

4. građenje, odnosno izvođenje radova po projektima financiranim iz EU i nacionalnih fondova te izvođenje radova po projektima od posebnog značaja za Grad Mali Lošinj, i to:

  • izgradnja državne ceste s komunalnom infrastrukturom – lokacija Osor – Nerezine,
  • izvođenje radova vezano uz aglomeraciju te izvedba nogostupa na državnoj cesti – lokacija Ćunski – Kovčanje,
  • rekonstrukcija pristaništa – luke – lokacija luka Mrtvaška,
  • dogradnja pristaništa – lokacija luka na otoku Unije,
  • izgradnja i opremanje sortirnice Kalvarija – lokacija k.č.br. 13331/7 k.o. Mali Lošinj.

Članak 5.

(1) Investitori i izvođači koji su zauzeli javnu površinu, dužni su istu dovesti u prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 3.ove Odluke.

Članak 6.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13).

Članak 7.

(1) Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine koji izvodi građevinske radove tijekom turističke sezone u razdoblju iz članka 3. određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari (Narodne novine, broj 23/18) u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji kojeg je donijelo Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2021. godini (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 44/20).

Članak 9.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 360-01/21-01/52

Urbroj: 2213/01-01-21-9

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.vet.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr