SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

90.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (”Narodne novine” broj 17/19, 98/19), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21) i čl. 24. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj od 12.08.2019.g., na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju ravnateljice
Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj

I.

Armida Vlašić, mag. kroatistike, imenuje se ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj.

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 1. siječnja 2022. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ”Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Klasa: 100-01/21-01/03

Urbroj: 2213/01-01-21-10

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr