SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
OPĆINA MATULJI

61.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19) te članka 43. točka 15. Statuta Općine Matulji ('Službene novine PGŽ' broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,47/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), u svezi sa člankom 34.stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ('Narodne novine' broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), općinski načelnik donosi sljedeću odluku

ODLUKA

I.

Za članove upravnog vijeća Ustanova Dječji vrtić Matulji imenuju se:

  • Helena Ninković Budimlija, Cesta Dalmatinskih brigada 5, Matulji
  • Ivana Bratović, Šapjane 37, Šapjane
  • Danijela Ujčić, Veli Brgud 48a, Jurdani
  • Đina Jeras, Mučići 4, Mučići, Jušići,

II.

Mandat imenovanim članovima traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 601-01/20-01/0005

URBROJ: 2156-04-02-01-21-0003

Matulji, 30. rujna 2021.

Općinski načelnik

Vedran Kinkela, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=51211&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr