SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

161.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 14. Statuta Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije te članka 52. točke 19. Statuta Primorsko - goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju predstavnika
Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

I.

Anđelko Florijan, Anton Katunar i Sanja Čop razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj.

II.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije imenuju se Saša Burić za predsjednika te Nataša Blažević Starčević i Marin Šanko za članove.

III.

Osobama iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata razriješenih članova iz točke I. ove Odluke, donosno do 28. siječnja 2023. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/21-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-57

Rijeka, 20. rujna 2021.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=00001&odluka=161
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr