SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA PUNAT

57.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat, na 3. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine, donosi

O D L U K U

o izmjenama Odluke o osnivanju
i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 41/20) u članku 2. stavak 1. mijenja se točka 1. i sada glasi: „1.) Anamarija Rimay Bjelobaba, dipl.iur.“

Članak 2. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

„Članovi povjerenstva koji nisu službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat imaju pravo na naknadu za svoj rad. Iznos naknade odredit će općinski načelnik posebnom odlukom.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2142-02-01-21-7

Punat, 28. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51521&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr