SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA PUNAT

53.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat, na 3. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Punat za provedbu ulaganja na području Općine Punat:

„Zgrada društvene namjene- kulturni centar Stara Baška“

Članak 2.

Ova Odluka donosi se u svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove Odluke na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., PRR-07.04.01.03.0-08 (dalje u tekstu: Natječaj).

Daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Punat za prijavu na Natječaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke čine ispunjeni opisi projekata (Prilog 10 Natječaja) iz članka 1. ove Odluke u kojima su navedene sve ključne informacije o projektima: naziv projekta, nositelj projekta, opis projekta, društvena opravdanost projekta, financijski kapacitet nositelja projekta, ljudski kapaciteti nositelja projekta, način održavanja i upravljanja projektom, ostvarivanje neto prihoda, usklađenost projekta sa strateškim razvojnim dokumentom JLS ili s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a ili s planom razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, usklađenost projekta s prostornim planom jedinice lokalne samouprave te izjava nositelja projekta o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.

Prilozi iz prethodnog stavka ovog članka nisu predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2142-02-01-21-9

Punat, 28. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51521&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr