SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA BAŠKA

67.

Temeljem članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine donijelo je

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine označene kao:

 • k.č.br. 2074/2, površine 2 m2 i
 • k.č.br. 2074/3, površine 9 m2,

  upisane u z.k.ul.br. 4949 k.o. Baška-Nova, obzirom da je trajno prestala potreba tog dijela nerazvrstane ceste.

  Članak 2.

  Temeljem ove Odluke, zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici - Stalna služba u Krku provest će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i korist Općine Baška.

  Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 021-05/21-01/6

  URBROJ: 2142/03-01/1-21-7

  Baška, 27. rujna 2021.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

  Potpredsjednik

  Miroslav Hrgovčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=10007&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr