SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA BAŠKA

66.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. stavka 1. točke 21. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcije Društvenog doma u Baški

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Baška, za ulaganje u projekt „Rekonstrukcije Društvenog doma u Baški“

Članak 2.

Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Članak 3.

Ovom Odlukom daje se suglasnost na temelju dokumenta Prilog 10 - Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - Opis projekta.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ove Odluke, ali isti nije predmet objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/6

URBROJ: 2142/03-01/1-21-6

Baška, 27. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik

Miroslav Hrgovčić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=10007&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr