SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

57.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

I.

Imenuje se Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja u
sastavu:

1. Ivan Vasilić,

2. Bruno Seršić,

3. Emil Polonijo,

4. Zlatan Marunić (Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ),

5. Mislav Barbalić (lučki kapetan).

II.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja provodi postupak davanja koncesijskog odobrenja, odnosno razmatra zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja u svrhu obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru i rješava ih u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne Novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 21/17).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-21-15

Baška, 15. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10007&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr