SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

50.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 19/14), članka 44. Statuta ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, dana 9. srpnja 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Grada Novi Vinodolski

I.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski imenuju se:

1. Dijana Knez, predstavnik Grada Novi Vinodolski, za predsjednicu,

2. Mario Svetić, predstavnik Vodovod i odvodnja Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., za člana,

3. Zoran Djak, predstavnik Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., za člana,

4. Zoran Tomić, predstavnik Grada Novi Vinodolski, za
člana i

5. Marko Paripović, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Potrošački centar, Rijeka, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 333-01/21-10/1

URBROJ: 2107/02-04-21-3

Novi Vinodolski, 9. srpnja 2021.

Gradonačelnik

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr