SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

48.

Na temelju odredbi članka 30- Stavka 2. zakona o kumunalnom gospodarstvu (NN RH broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 3. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih tuševa na gradskim plažama

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, koje je utvrdio isporučitelj komunalne usluge Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, KLASA: 363-02/2018-20/10, URBROJ: 2107/10/2021-8.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 363-03/21-01/9

URBROJ: 2107/02-01-21-2

Novi Vinodolski, 14. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr