SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD CRES

26.

Na temelju čl. 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Gradonačelnik Grada Cresa donosi

II. DOPUNU I IZMJENU

GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU
GRADA CRESA ZA 2021. GODINU

1. Dopunjuje se Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Cresa za 2021. godinu KLASA: 934-01/18-1/3, URBROJ: 2213/02-04-02/2-20-1 na način da se dodaje članak 11. dok dosadašnji članak 11. i članak 12. postaju članak 12. i članak 13. tako da sada glasi:

Članak 11.

Sukladno čl. 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama odobrava se postavljanje umjetnog ribljeg grebena u sklopu EU projekta „Adri.SmaArtFish“.

Riblji greben iz st. 1. ovog članka bit će postavljen u uvali Sv. Petar unutar Valunskog zaljeva, a greben će postaviti Primorsko-goranska županija u sklopu projekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12

Ovaj Plan dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: potvrda)

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda bit će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči grada te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

2. Ova dopuna dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Potvrda)

Nakon ishođenja Potvrde, Dopuna i Potvrda bit će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči grada te u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 934-01/18-1/3

URBROJ: 2213/02-04-02/2-21-3

Cres, 16. srpnja 2021.

Gradonačelnik:

Marin Gregorović, mag. pol., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10002&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr