SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD CRES

25.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 32. Statuta Grada Cresa (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 29/13, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20 i 8/21) i članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 11/18, 8/21), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021. godine donosi

RJEŠENJE

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRESA

I.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa izabran je Robert Kučić.

II.

Ovo Rješenje objaviti će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 021-01/21-1/14

URBROJ: 2213/02-01-21-2

Cres, 9. srpnja 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10002&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr