SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

48.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 43/09, 6/10, 26/13, 24/17 i 3/18-pročišćeni tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja (»Službene novine«, broj 31/07, 31/08 i 43/09),, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 02. srpnja 2021. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju predsjednice i članova

Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja

I.

U Ocjenjivački sud Grada Malog Lošinja imenuju se:

1. Marijana Dragoslavić, za predsjednicu

2. Aleksandra Volaričć Magazin, za članicu

3. Žarko Rogić, za člana

4. Ivan Vlašić, za člana

5. Monika Miočić, za članicu

6. Leon Benvin, za člana

7. Martina Kalac, za članicu,

8. Kemal Berberović, za člana

9. Kristina Sarić Pavlinac, za članicu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/21-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-10

Mali Lošinj, 02. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

PREDSJEDNIK

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=10005&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr