SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

47.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 43/09, 6/10, 26/13, 24/17 i 3/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 02. srpnja 2021. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova

Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

I.

U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju imenuju se:

1. Jadranko Dumenčić, za predsjednika

2. Anamarija Smirčić, za članicu

3. Ivan Fabijanić, za člana

4. Vivian Alviž, za članicu

5. Sara Širola, za članicu

6. Romina Baljak, za članicu

7. Dejan Nekić, za člana

8. Katarina Golubović, za članicu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/21-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-9

Mali Lošinj, 02. srpnja 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

PREDSJEDNIK

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=10005&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr