SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA PUNAT

37.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. stavka 1. točke 16. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na konstituirajućoj sjednici održanoj 25. lipnja 2021. godine donosi

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Punat

I.

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Punat bira se Marinko Žic.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-02-01-21-12

Punat, 25. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51521&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr