SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA VRBNIK

42.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17,98/19 i 144/20), članka 42., 53. i 56. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/2021) te članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 15/13, 28/17 11/21) na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKA

o imenovanju članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

Odbor za statutarno-pravna pitanja čine predsjednik i dva člana.

U odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća
Općine Vrbnik imenuju se:

1. Laura Kordić-Ruši, predsjednik

2. Anton Brusić, član

3. Vlado Šušak, član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 10. lipnja 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51516&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr