SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA VRBNIK

41.

Na temelju članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12, 19/13.-pročišćeni tekst. 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2021. godine donijelo je

VIII. IZMJENE I DOPUNE

STATUTA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Statutu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21) u članku 80. stavak 1. točka 3. briše se.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 012-01/21-01/02

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 10. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51516&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr