SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA VRBNIK

40.

Na temelju članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 89.st.1. i članka 90. stavak (4) Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21) te članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 15/13, 41/14, 28/17 i 11/21) na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2021. godine, primilo je na znanje

ZAKLJUČAK

o prestanku mandata članovima Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova
u Općinskom vijeću Općine Vrbnik

Članak 1.

Utvrđuje se da 10. lipnja 2021. godine počinje mirovanje mandata članu Općinskog vijeća Općine Vrbnik DRAGANU ZAHIJI, po sili zakona.

Danom 10.lipnja 2021. godine dužnost člana Općinskog vijeća Općine Vrbnik počinje obnašati zamjenik člana IVANA VADNOV.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 10. lipnja 2021.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik

Predsjedavatelj

Anton Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51516&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr