SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA VRBNIK

37.

Na temelju članka 387. i 388. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 35. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21) te Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 30. studenog 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10. lipnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o 2. izmjenama i dopunama
Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću pod nazivom VERBENA d.o.o.

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom VERBENA d.o.o. („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 9/18 i 37/18) članak 7. mijenja se i glasi:

„7. Organi društva:

Društvo ima Skupštinu i Upravu.

Skupštinu društva čine načelnik Općine Vrbnik, predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrbnik i potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Vrbnik.

Uprava društva sastoji se od jednog direktora koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Član Društva može donijeti odluku kojom će drugačije urediti pitanje broja članova uprave, odrediti dodatne uvjete za imenovanje, način vođenja poslova i zastupanje kao i druga pitanja u svezi s time.

Društvo može osnivati podružnice i izdavati prokuru, o čemu odluku donosi Skupština Društva.“

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik Općine Vrbnik Dragan Zahija da pristupi kod javnog bilježnika po svom izboru i izvrši promjene u Izjavi o osnivanju sukladno ovoj odluci i podnese svu dokumentaciju trgovačkom sudu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-09/18-01/01

URBROJ: 2142-07-01-21-3

Vrbnik, 10. lipnja 2021.

Predsjednik općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51516&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr