SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA VRBNIK

36.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 42., 53. i 55. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) te članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 15/13 i 41/14) na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKA

o izboru članova Odbora za mandatna pitanja

Članak 1.

U Odbor za mandatna pitanja imenuje se predsjednik i dva člana:

1. Laura Kordić-Rušin, predsjednik

2. Igor Justić, član

3. Matej Polonijo, član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 10. lipnja 2021.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik

Predsjedavateljica

Mirjana Polonijo, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51516&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr