SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), općinski načelnik donosi

ODLUKU

o imenovanju člana Skupštine
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Članak 1.

Za člana Skupštine trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., kao predstavnik Općine Punat, imenuje se:

1. Daniel Strčić, bacc.inf., općinski načelnik.

Članak 2.

Član Skupštine iz članka 1. ove Odluke ima pravo na broj glasova sukladno postotku Općine Punat u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, a u skladu s Društvenim ugovorom trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko- goranske županije”.

KLASA: 080-02/21-01/7

URBROJ: 2142-02-02/01-21-4

Punat, 7. lipnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić. bacc.inf., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr