SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA MATULJI

50.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19) te članka 43.stavak 3. točka 16. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinski načelnik Općine Matulji dana 10.lipnja 2021. godine, utvrđuje

Izmjene i dopune

Plana prijma u službu za 2021. godinu

Članak 1.

U Planu prijma u službu za 2021.godinu (u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2021. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj ), u članku 3. stavak 2.mijenja se i glasi.

“U Jedinstvenom upravnom odjelu u 2021. godini planira se popuniti sljedeća radna mjesta:

 • U Odsjeku za komunalni sustav i prostorno planiranje
 • referent/ica - komunalni redar- dva izvršitelja
 • Viši stručni suradnik za komunalni sustav i prostorno uređenje – jedan izvršitelj
  • U Odsjeku za samoupravu i upravu
 • Viši/a savjetnik/ca za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti”

  Članak 2.

  Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na mrežnoj stranici Općine Matulji.

  KLASA: 100-01/21-01/0001

  URBROJ: 2156-04-02-01/21-0004

  Matulji, 10. lipnja 2021.

  Općinski načelnik

  Vedran Kinkela, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51211&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr