SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA MATULJI

49.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06, ), članka 35. Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/17) te članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18 i 6/21), Općinski načelnik Općine Matulji dana 09.lipnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o visini slobodno
ugovorene najamnine

Članak 1.

U Odluci o visini slobodno ugovorene najamnine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/21) iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:

U slučaju da se stambeni prostor nalazi u dijelu izvan građevinskog područja naselja visina najamnine iz članka 3. ove Odluke umanjuje se za 30%.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 011-01/21-01/0009

URBROJ: 2156-04-02-01/21-0002

Općinski načelnik

Vedran Kinkela, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr