SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

42.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćenim tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9 /21), i članka 10. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 31/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 44/20) i članka 15. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 31/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 44/20), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine, donijelo je

RJEŠENJE

o izboru Odbora za statutarno pravna pitanja

I

U Odbor za statutarno pravna pitanja izabrani su:

1. Anto Nedić za predsjednika

2. Luigi Satalić za člana

3. Andrino Maglievaz za člana

4. Biljana Vojniković za članicu

5. Vedrana Spagnol za članicu.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/21-01/04

URBROJ: 2213/01-01-21-17

Mali Lošinj, 17. lipnja 2021.

MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=10005&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr