SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

37.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9 /21), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine, donijelo je

RJEŠENJE

o izboru Mandatne komisije

I

U Mandatnu komisiju izabrani su:

1. Aleksandra Volarić Magazin za predsjednicu

2. Lidija Bandalo za članicu

3. Ivan Fabijanić za člana.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/21-01/04

URBROJ: 2213/01-01-21-11

Mali Lošinj, 17. lipnja 2021.

MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjedateljica

Marina Žunić, mag. iur., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr