SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

12.

Na temelju odredbi članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20 ) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13, 8/18,18/20) Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 07.04.2021. godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2020. godinu

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazana u bilanci na dan 31. prosinca 2020.godine utvrđena su kako
slijedi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.092.378,13 kn raspoređuje se na način da se s njime pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.161.102,64 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 71.355,10 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 021-05/21 -01/01

URBROJ: 2112-05-01-21-7

Mrkopalj, 7. travnja 2021.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51315&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr