SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

8.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19,98/19) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13,08/18,18/20), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za prva dva tromjesečja 2021. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za prva dva tromjesečja 2021. godine, koja sredstva su osigurana u Proračunu Općine Mrkopalj za 2021.godinu.

Članak 2.

Sredstva se raspoređuju na način da za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje jednak tromjesečni iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 250,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava u iznosu od 25,00 kuna.

Prema sastavu Općinskog vijeća podzastupljeni spol su žene.

Članak 4.

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva tromjesečno u jednakim iznosima, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ukoliko se završetak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja,u tom će se tromjesečju isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata Općinskog vijeća.

Obračun sredstava iz stavka 1. ovog članka ,na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog čana Općinskog vijeća izvršit će Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije .

KLASA:021-05/21-01/01

URBROJ:2112-05-01-21-2

Mrkopalj,07.travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51315&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr