SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA VRBNIK

30.

Na temelju članka 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», broj 20/18, 115/18 i 98/19), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 45/20) na koju je zatraženo prethodno mišljenje Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije dana 16.11.2020. KLASA:320-01/19-01/02, URBROJ:2142-07-03-20-15 te suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Sektor za poljoprivredno zemljište dopisom od 16.11.2020. KLASA:320-01/19-01/02, URBROJ:2142-07-03-20-14 i članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i /21), Općinskom vijeću Općine Vrbnik na svojoj 25. sjednici koja je održana dana 17. ožujka 2021.godine donijelo je

ODLUKU

o poništenju javnog natječaj o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Poništava se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik objavljenog dana objavljenog 11.siječnja 2021.godine na oglasnim pločama u naseljima Općine Vrbnik i na mrežnoj stranici Općine Vrbnik za k.č. 8712/1 k.o. Vrbnik, pašnjak, površina 0,0809 ha, početna kupoprodajna cijena 26.421,94 kn.

Stavlja se izvan snage Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 45/2020).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:320-01/19-01/02

URBROJ:2142-07-03-21-17

Vrbnik,17. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51516&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr