SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA VRBNIK

27.

Na temelju člana 26. stavak 1., članka 31. stavak 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 25. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske“, broj 32/19, 3/20-ispravak) u članku 6. stavak 1. točka 3. iza podstavke 6. dodaje se podstavka 7. koja glasi:

Usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Vrbnik“.

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi

„- usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Vrbnik“.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. iza točke 10. dodaje se stavka 11. koja glasi:

„11. usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Vrbnik“

Članak 4.

U članku 12. broj „12.“ u prvom stavku zamjenjuje se s brojem „11.“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:363-03/01-21/26

URBROJ:2142-07-03-21-1

Vrbnik, 17. ožujka 2021.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51516&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr