SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA VRBNIK

24.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst,137/15, 123/17 i 98/19) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 25.sjednici koja je održana 17.ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt

»Krajobrazno uređenje prostora uz šetnicu od plaže Vajavina do plaže Kozica«

Članak 1.

Daje se suglasnost za provedbu projekta „Krajobrazno uređenje prostora uz šetnicu od plaže Vajavina do plaže Kozica“ procijenjene ukupne vrijednosti 900.000,00 HRK sa uključenim PDV-om u okviru Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD- lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) Podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Za tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“. Projekt će se sufinancirati sredstvima LAG-a „Kvarnerski otoci“ koja su odobrena iz Europskog fonda za ruralni razvoj.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Opis projekta – Prilog III. natječajne dokumentacije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA:400-01/21-01/15

URBROJ:2142-07-03-21-2

Vrbnik, 17. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51516&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr