SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA VRBNIK

22.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15,118/18 i 31/20), te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 25. sjednici koja je održana dana 17.ožujak 2021.godine, Općine Vrbnik, donijelo je Odluku o usvajanju

Procjene rizika od velikih nesreća

Općine Vrbnik

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća Općine Vrbnik koji je izradilo trgovačko društvo DLS d.o.o. Rijeka, veljača 2021.

Elaborat Procjene rizika od velikih nesreća Općine Vrbnik sastavni je dio ove Odluke a objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Vrbnik www.opcina-vrbnik.hr .

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 810-01/21-01/10

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 17. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51516&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr