SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA PUNAT

20.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine” broj 124/14,115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ('Službene novine Primorsko – goranske županije' broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 37. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se raspodjela rezultata utvrđenog financijskim izvještajima za 2020. godinu kako slijedi:

- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA – 5.805,79 kn

- VIŠAK PRIMITAKA O FINANCIJSKE IMOVINE – 4.847.113,63 kn

- MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - 5.506.525,98 kn

Članak 2.

Viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 4.847.113,63 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine. Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokriva se prihodom poslovanja u iznosu od 659.412,35 kn.

Članak 3.

Nakon izvršene raspodjele utvrđeno je sljedeće:

- Kumulativni manjak prihodi poslovanja u iznosu od 653.606,56 kn koji se sastoji od:

- Višaka prihoda poslovanja u iznosu od 233.814,05 kn – rezultat poslovanja 2020.g.

- Manjaka prihoda poslovanja u iznosu od 887.420,61 kn – preostali iznos manjka za pokriće u 2021.g. iz prethodnih godina.

Članak 4.

Višak prihoda poslovanja koji se prenosi u 2021. godinu, utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna, sastoji se općih prihoda i primitaka u iznosu od 233.814,05 kn.

Utrošak navedenih sredstava bit će predviđen Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu.

Preostali dio manjka u iznosu od 887.420,61 kn pokivat će se način utvrđen Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka donesenog na 18. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. ožujka 2019.godine u 2021. godini.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-02-01-21-14

Punat, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51521&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr