SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

25.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine RH“, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. ,stavak 3. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine RH“ , br.55/09 i 139/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 33. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

o zaduženju Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Grad Mali Lošinj zadužit će se u iznosu od 9.500.000,00 kn (devetmilijunapetstokunanulalipa) u 2021. godini za Projekt rekonstrukcije – energetske obnove javne rasvjete grada Malog Lošinja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), izravno kreditiranje putem programa kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu.

Projekt je planiran Proračunom Grada Malog Lošinja za 2021. godinu:

Program 3003 Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture - javna rasvjeta

Kapitalni projekt K100001 – Rekonstrukcija javne rasvjete u iznosu 9.500.000,00 kn.

Članak 2.

Zaduženje iz članka 1. Ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurat će se u proračunima Grada Malog Lošinja u iznosima godišnjih glavnica i kamata prema otplatnom planu, u razdoblju od 2021. godine do konačne otplate kredita.

Članak 4.

Zaduženje iz članka 2. ove Odluke ne uračunava se u opseg mogućeg zaduženja Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Malog Lošinja da, po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje, zaključi Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 9.500.000,00 kn.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Malog Lošinja i za izdavanje instrumenta osiguranja, mjenica i zadužnica Grada.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 403-01/21-01/03

URBROJ: 2213/01-01-21-7

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021..

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr