SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

22.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (Sl.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) na svojoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o suosnivanju energetske zadruge

Članak 1.

U cilju stvaranja i potpore novim modelima financiranja i razvoja projekata obnovljivih izvora energije vođenih od strane lokalnih zajednica, Grad Mali Lošinj ovom je Odlukom suglasan sudjelovati u osnivanju Energetske zadruge, kao jedan od suosnivača.

Energetska zadruga, koja ima pravni oblik zadruge, osniva se radi ostvarivanja zajedničkih interesa svojih članova, kojima osigurava razvoj inicijativa i provođenje projekata društvenog poduzetništva u području energetike na načelima zadrugarstva, demokratske participacije i su-odlučivanja.

Članak 2.

Grad Mali Lošinj u Energetskoj zadruzi predstavlja i zastupa Gradonačelnica Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenim novinama Primorsko-goranske županije”

KLASA: 326-01/21-01/01

URBROJ: 2213/01-01-21-5

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr