SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

14.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 44/20), u člancima 1.,20. i 25. brojka „2020“ zamjenjuje se brojkom „2021“.

Članak 2.

U članku 6. Stavak 2. Odluke tekst u zagradi se mijenja i glasi: „(SN PGŽ 38/17,44/18, 35/19 i 33/20)“.

Članak 3.

U članku 18. dodaje se stavak 4 koji glasi:

„U 2021. godini Grad Mali Lošinj će se zadužiti do iznosa od 9.500.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta: „Rekonstrukcija javne rasvjete“ iz ESIF kredita za javnu rasvjetu. Ukupan procijenjeni dug Grada na kraju 2021. godine, po dosadašnjem i novom zaduženju, iznosit će 16.073.437,66 kn“.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-08/21-01/03

URBROJ: 2213/01-01-21-8

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

 

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr