SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

26.

Temeljem članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20), članka 10. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 37/18, 27/19) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete
isporuke komunalne usluge parkiranja
na uređenim javnim površinama

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, koje je utvrdila Uprava TRGOVAČKOG DRUŠTVA BAŠKA d.o.o. iz Baške, dana 18. ožujka 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-21-26

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr