SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

14.

Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. i 29. stavak 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na 41. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2021. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

o određivanju naknade troškova za rad članova
Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Grada, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i predsjednika Vijeća mjesnih odbora.

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- član Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 650,00 kn,

- predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 1.000,00 kn,

- potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 850,00 kn,

- predsjednik Vijeća mjesnog odbora ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 275,00 kn.

Članak 3.

Član radnog tijela Gradskog vijeća ili radnog tijela gradonačelnika koji nije član Gradskog vijeća ima pravo na netto naknadu u iznosu od 140,00 kn, po svakoj održanoj sjednici radnog tijela kojoj je nazočan.

Članak 4.

Sredstva za isplatu naknada po ovoj Odluci osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Vinodolskog.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti dužnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 57/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Klasa: 007-01/21-10/2

Ur. broj: 2107/02-01-21-2

Novi Vinodolski, 24. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=51250&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr