SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

12.

Na temelju članka 20. Zakona o lovstvu (Narodne novine Republike Hrvatske broj 99/2018, 32/2019 i 32/2020), članka 57. i 58. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (Narodne novine Republike Hrvatske broj 40/2006, 92/2008, 39/2011, 41/2013 i 99/2018) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/2013, 18/2014, 4/2018 i 5/2020), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 41. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Programa zaštite divljači na području Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog donosi Program zaštite divljači za Grad Novi Vinodolski za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine izrađen po trgovačkom društvu TRIJADA d.o.o. iz Rovinja, M. Fachinetti 8.

Članak 2.

Ministarstvo poljoprivrede dalo je svoju Suglasnost, KLASA: UP/I-323-03/20-02/94, URBROJ: 525-11/0582-21-4 od 16. veljače 2021. godine na Program iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Program iz članka 1. ove Odluke donosi se na razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine i sastavni je dio ove Odluke, ali se ne objavljuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 323-02/21-01/2

URBROJ: 2107/02-01-21-2

Novi Vinodolski, 24. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr