SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD CRES

15.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godini usvojilo je sljedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu (“Službene novine PGŽ”, br. 33/19,32/20 i 42/20), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2020. godinu do 31. prosinca 2020. godine realizirani su sljedeći radovi izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2020. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2020. godinu objaviti će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 363-02/21-01/2

URBROJ:2213/02-01-21-1

Cres, 22. ožujka 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10002&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr