SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD CRES

12.

Na temelju članka 14. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11, 12/12, 126/12, 57/15, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa ('Službene novine' Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD CRES

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Članak 2.

Pravne osobe u smislu ove Odluke su trgovačka društva u kojima Grad Cres ima udjele u vlasništvu te ustanove kojima je Grad Cres osnivač i koje su od posebnog interesa za Grad Cres.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres,

2. Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres,

3. OTRA d.o.o., Cres,

4. Dječji vrtić Girice, Cres,

5. Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića, Cres,

6. Creski muzej, Cres.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti „Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 43/13).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011- 01/21- 1/4

URBROJ: 2213/02- 01- 21- 3

Cres, 22. ožujka 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10002&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr