SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA VRBNIK

16.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 143/13, 92/14 i 110/19) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 25. sjednici održanoj 17. ožujka 2021. god. donijelo je

ODLUKU

O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na nekretnini oznake k.č. 9780/4 površine 503 m2 koja je nastala cijepanjem k.č. 9780/2 k.o. Vrbnik – upisane u vlastovnici Općina Vrbnik, u zk. ul.: 12551 k.o. Vrbnik, površine 16601 m2, oznake zemljišta NERAZVRSTANA CESTA, temeljem elaborata br.261/2020.

Članak 2.

Na nekretnini k.č. 9780/4 k.o. Vrbnik status javnog dobra prestaje zbog toga što se navedeni dio nekretnine ne koristi kao javno dobro, već u naravi predstavlja dio uz k.č. 667, 666/1, 658/1, 658/2, 665/1, 668 k.o. Vrbnik koju vlasnici koriste kao okućnicu, te je potrebno, radi usklađenja stvarnog stanja na terenu s javnim knjigama donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 9780/4 k.o. Vrbnik.

Članak 3.

Općinski sud u Crikvenici Stalna služba u Krku kao nadležni zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da će na nekretnini oznake k.č. 9780/4 k.o. Vrbnik, oznaka zemljišta nerazvrstana cesta, izvrši brisanja upis stasu javnog dobra u općoj uporabi, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vrbnik (OIB:80254949848) sa sjedištem u Vrbniku, Trg škujica 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA:930-01/21-01/27

URBROJ:2142-07-03-21-1

Vrbnik,17. ožujka 2021.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić,v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51516&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr