SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA VRBNIK

15.

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbnik kojeg je izradila Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj umjesto Općine Vrbnik, KLASA: 320-01/19-01/19; URBROJ: 2170/1-08/2-19-2, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945-01/19-01/174, URBROJ: 525-07/0212-19-2 od 20. rujna 2019. godine i članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18,27/18 i 17/20) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 25. sjednici, održanoj 17. ožujka 2021.godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrbnik u katastarskoj općini Vrbnik, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik predviđeno za prodaju.

II.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju podatka o kretanjima vrijednosti građevinskog i poljoprivrednog zemljišta s približno istog područja u približno isto vrijeme, dobivenih od Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, Ispostave Krk, sukladno članku 98. stavak 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

IV.

Maksimalna površina za prodaju po sudioniku natječaja iznosi 50 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik kupio po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/2019).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Vrbnik u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Općini Vrbnik u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Vrbnik.

VI.

Tekst javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Vrbnik na prijedlog Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbnik.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za prodaju obavlja Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, temeljem Ugovora broj 26/20 o suradnji na provođenju javnog natječaja za zakup i/ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:320-01/19-01/02

UR. BROJ:2142-07-03-21-19

Vrbnik,17. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić,v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51516&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr