SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA VRBNIK

12.

Temeljem članka 82.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine „broj 124/14, 115/15,86/16, 3/18 i 126/19) i članka 42.Statuta općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/09, 33/09,15/13, 25/13, 2/18 , 37/18,17/20, 32/20 i 2/21 ), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 17.03. 2021.godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat raspodjela rezultata poslovanja te način rasporeda viška prihoda utvrđenog u Financijskom izvještaju Općine Vrbnik za 2020. godinu u ukupnom iznosu 1.408.190,37 kuna, koji se sastoji od prenesenog viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 5.823,82kuna, te viška prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. godini u iznosu od 1.402.366,55 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 - Višak/ manjak prihoda koja su iskazana u Financijskom izvještaju Općine Vrbnik za 2020. godinu, na dan 31. prosinca 2020. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.245.431,64 kn u cijelosti će se pokriti iz viška primitaka od financijske imovine te od viška prihoda poslovanja u iznosu od 2.202.785,25 kn. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.408.190,37 kuna.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 1.408.190,37 kn sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke rasporediti će se u plan prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbnik za 2021. godinu prema izvorima financiranja za namjene po pojedinim programima, aktivnostima i projektima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-01/21-01/20

UR. BROJ:2142-07-03-21-1

Vrbnik, 17.03. 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik općinskog vijeća:

Ivan Juranić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51516&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr